ΚΑ1: Μέθοδοι υποστήριξης και καθοδήγησης των μαθητών στο σχολείο

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του υλικού που δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.”

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ΔΡΑΣΗ ΚΑ1

Τίτλος και θέμα προγράμματος: «ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (COACHING AND METORING METHODS AT
SCHOOL)

Διάρκεια σχεδίου δράσης: 36 μήνες

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Λυκογιαννάκη Στυλιανή

Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης

         

4-newsletter-erasmus-κα1-finland_3rd-gymnasium-of-heraklion-crete

 

3. NEWSLETTER ERASMUS ΚΑ1 ITALY_3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

 

coaching-and-mentoring-e-book-_lykogiannaki

 

pedagogical-leadership-coaching-and-educational-innovation_3rd-gymnasium-of-iraklion-crete

 

1. Εισαγωγή στις δεξιότητες της Συμβουλευτικής

 

2-δεξιότητες-coaching-συναισθηματική-νοημοσύνη

 

3-συμβουλευτική-σύντομης-διάρκειας-με-στόχο-τη-λύση

 

4-δίνοντας-και-λαμβάνοντας-ανατροφοδότηση

 

5-οδικός-χάρτης-για-αλλαγή-και-πρακτικά-εργαλεία

 

5-erasmus-ka1-coaching-and-mentoring-teachers-evaluation 6-erasmus-ka1-coaching-and-mentoring-students-evaluation