Ώρες Ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων απο καθηγητές

Ως ημέρα ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές του σχολείου ορίζεται κάθε πρώτη και τρίτη Πέμπτη του μήνα. Μπορείτε να επισκέπτεστε το σχολείο και να συζητάτε την πρόοδο των παιδιών σας με τους καθηγητές.