Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2017

Γαλλικά Β’ Τάξης: Parler de ses go?ts

Παρακολουθήστε το διασκεδαστικό βίντεο και δείτε κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε τις προτιμήσεις μας en fran?ais!

Γαλλικά Α’ Τάξης: Ας παίξουμε με τα ρήματα!

Θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους διάφορες ασκήσεις για να εξασκηθείτε στην κλίση των ρημάτων α’ συζυγίας (δηλαδή των ρημάτων που στο απαρέμφατο τελειώνουν σε -er), στον Ενεστώτα (Pr?sent). Μπορείτε αφού κάνετε κάθε άσκηση να...