Βραβεία – Διακρίσεις

Ποιητική συλλογή Aura of Nostalgia

Η ποιητική συλλογή Aura of Nostalgiaδημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων δράσεων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο.  Η ποιητική συλλογή  που δημιουργήθηκε μέσα από την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο μάθημα των Αγγλικών της καθηγήτριας Λυκογιαννάκη Στυλιανής έλαβε τιμητική διάκριση σε ετήσιο διεθνή διαγωνισμό ποίησης και ήταν ανάμεσα στις ομαδικές συμμετοχές σχολείων που ξεχώρισαν με ειδική μνεία στην τελετή απονομής βραβείων που έγινε στην Ιταλία στις 20 Μαρτίου 2022. Τα ποιήματα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αγγλική γλώσσα από μαθητές της Γ γυμνασίου στο μάθημα των Αγγλικών.

Η δημιουργική γραφή εμπλουτίζει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, στην εξοικείωση τους με την κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στη γλώσσα στόχο, στη δημιουργική τους έκφραση και στη μέγιστη αξιοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων τους. Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μέσα στην τάξη, τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και να αξιοποιούν την επινοητικότητα, την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε ΕΔΩ


Διάκριση διδακτικού υλικού της καθηγήτριας Λυκογιαννάκη Στυλιανής σε πανελλήνιο διαγωνισμό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας

Το σενάριο διδασκαλίας “This is real lifeδημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 από την καθηγήτρια Λυκογιαννάκη Στυλιανή και υποβλήθηκε τον Μάιο του 2020 στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό “Bravo Schools 2020” εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας στον οποίο συμμετείχαν  236 ελληνικά σχολεία με  657 διαφορετικές συμμετοχές. Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από την UNICEF και την UNESCO στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας των Ηνωμένων Εθνών για την Προώθηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης και της Πρωτοβουλίας για μία Βιώσιμη Ελλάδα. Το προαναφερόμενο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει μία σειρά μαθημάτων που εστιάζουν στην αφύπνιση της σκέψης και την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών σχετικά με το στόχο βιώσιμης ανάπτυξης «Καλή Υγεία και Ευημερία». Η καλή διδακτική πρακτική που προτείνεται από τη Λυκογιαννάκη Στυλιανή αξιολογήθηκε ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης: «Καλή Υγεία και Ευημερία». Αδιαμφισβήτητα η ένταξη του σχολείου μας μέσα από το θεσμό Bravo Schools στο δίκτυο σχολείων πρεσβευτών για τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα παρακινήσει τους μαθητές μας να συνεχίσουν να συνεισφέρουν ενεργά για την εξασφάλιση καλής υγείας και ευημερίας και να συμμετέχουν σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

bravo-schools-2020-_3o

 

bravo-schools-2020-βεβαίωση-συμμετοχής_λυκογιαννάκη-στυλιανή

Ποιητική συλλογή ?Everything is connected?

Η ποιητική συλλογή  ?Everything is connected? αποτέλεσμα της υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων στη διδασκαλία κατά το σχολικό έτος 2019-2020, δημιουργήθηκε μέσα από την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο μάθημα των Αγγλικών της καθηγήτριας Λυκογιαννάκη Στυλιανής. Έλαβε τιμητική διάκριση σε ετήσιο διεθνή διαγωνισμό ποίησης και ήταν ανάμεσα στις ομαδικές συμμετοχές σχολείων που ξεχώρισαν με ειδική μνεία στην απονομή βραβείων στην Ιταλία στις 29 Μαρτίου 2020. Τα ποιήματα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αγγλική γλώσσα από μαθητές της Γ Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών.

Η δημιουργική γραφή εμπλουτίζει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, στην εξοικείωση τους με το λόγο και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στη γλώσσα στόχο, στη δημιουργική τους έκφραση και στη μέγιστη αξιοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων τους. Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δημιουργικές δραστηριότητες στην τάξη, τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν και να αξιοποιούν την επινοητικότητα, την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

lykogiannaki-award-for-english-poetry-project

Ποιητική συλλογή ?Traces of Dreams?

Η ποιητική συλλογή ?Traces of Dreams? αποτέλεσμα της υλοποίησης καινοτόμων δράσεων στη διδασκαλία, δημιουργήθηκε μέσα από την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο μάθημα των Αγγλικών της καθηγήτριας Λυκογιαννάκη Στυλιανής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης Erasmus+ /KA1 «Ενσωμάτωση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στο εκπαιδευτικό έργο». Έλαβε τιμητική διάκριση σε ετήσιο διεθνή διαγωνισμό ποίησης και ήταν ανάμεσα στις ομαδικές συμμετοχές σχολείων που ξεχώρισαν με ειδική μνεία στην τελετή απονομής βραβείων που έγινε στην Ιταλία στις 30 Μαρτίου 2019. Τα ποιήματα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αγγλική γλώσσα από μαθητές της Γ γυμνασίου στο μάθημα των Αγγλικών.


Διάκριση διδακτικού υλικού της καθηγήτριας Λυκογιαννάκη Στυλιανής σε πανελλήνιο διαγωνισμό

Το σενάριο διδασκαλίας ?The Future is Green? βασίζεται στη μέθοδο CLIL (ολιστική εκμάθηση περιεχομένου και ξένης γλώσσας) και δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από την καθηγήτρια Λυκογιαννάκη Στυλιανή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ / ΚΑ2 ?Go for Content Language and Integrated Learning? το οποίο υλοποιείται στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. Υποβλήθηκε τον Μάιο του 2018 στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό “Bravo Schools” εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας στον οποίο συμμετείχαν 202 ελληνικά σχολεία με 545 διαφορετικές συμμετοχές. Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από την UNICEF και την UNESCO στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας των Ηνωμένων Εθνών για την Προώθηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης και της Πρωτοβουλίας για μία Βιώσιμη Ελλάδα. Το προαναφερόμενο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει μία σειρά μαθημάτων που εστιάζουν στην αφύπνιση της σκέψης και την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών σχετικά με το στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 13. Η καλή διδακτική πρακτική που προτείνεται από τη Λυκογιαννάκη Στυλιανή για την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στην κλιματική αλλαγή και την ανάληψη πρωτοβουλιών των μαθητών για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής μόλυνσης αξιολογήθηκε ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 13: «Δράση για το κλίμα». Αδιαμφισβήτητα η ένταξη του σχολείου μας μέσα από το θεσμό Bravo Schools στο δίκτυο σχολείων πρεσβευτών για τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα παρακινήσει τους μαθητές μας να συνεχίσουν να συνεισφέρουν ενεργά για τη σωτηρία του πλανήτη και να συμμετέχουν σε δράσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

1.-bravo-schools_160418

 

2.-bebaiwsi_eimai-kai-egw-presbeytis-twn-17psba-lykogiannaki

 

3.-diakrisi_3o-gymnasio-irakleioy-kritis

Διακρίσεις μαθητών του σχολείου μας σε σχολικούς αγώνες στίβου Γυμνάσιων:


Βράβευση μαθήτριας σε διαγωνισμό ζωγραφικής με στόχο την προώθηση ενός υγιούς προτύπου διαβίωσης

Το έργο ζωγραφικής που δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από τη μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου Πεδιαδίτη Μαρία έλαβε μέρος το Δεκέμβριο του 2017 στο μαθητικό διαγωνισμό έργων ζωγραφικής για τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου με θέμα «Καρδιά και Κάπνισμα», που διοργάνωσε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε με στόχο την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και την εκπαίδευση των αυριανών ενηλίκων στην υιοθέτηση ενός υγιούς προτύπου διαβίωσης, στόχος που περιλαμβάνεται στους θεματικούς άξονες του Ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Το συγκεκριμένο έργο της μαθήτριας του σχολείου μας διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στις 14 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου (ICE 2017), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2017.