ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σύνοψη Σχολικού Κανονισμού 3ου Γυμνασίου

Ο κανονισμός στηρίζεται  στις βασικές  παιδαγωγικές αρχές με κυριότερη αυτή του σεβασμού και της αποδοχής της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Στόχοι του κανονισμού είναι η ασφάλεια και η ευημερία των μελών, η ισότιμη συμμετοχή τους, η συμπερίληψη, η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και η αποδοτικότητα των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης.

Η λειτουργία του σχολείου διασφαλίζεται μέσα από την τήρηση συμφωνημένων αρχών, όπως:

 • Όσοι έρχονται με καθυστέρηση παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της διεύθυνσης.
 • Κατά την παραμονή στο σχολείο οι θέσεις των μαθητών καθορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, όπου απαιτείται.
 • Η έκτακτη αποχώρηση μαθητή γίνεται με ενημέρωση γονέα.
 • Ο σεβασμός της κινητής και ακίνητης περιουσίας και όλου του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος του σχολείου.
 • Η αποφυγή συνωστισμού στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Μετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή και η αίθουσα κλειδώνεται από τον καθηγητή.
 • Oι μαθητές μετά το διάλειμμα πρέπει να είναι έγκαιρα έξω από την τάξη πριν τον καθηγητή, αλλιώς ενδέχεται να μη γίνουν δεκτοί και να πάρουν απουσία.
 • Σεβασμός προς τον καθηγητή και τους συμμαθητές ώστε το μάθημα να γίνεται σε ήρεμο και ευχάριστο περιβάλλον.
 • Το παιχνίδι και η ομαδικότητα κατά την διάρκεια του διαλείμματος βασίζονται στον σεβασμό του συμμαθητή, των ιδιαιτεροτήτων του.
 • Η καλλιέργεια της ισοτιμίας, της δικαιοσύνης, της ανεκτικότητας και μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.
 • Η ανάπτυξη της αυτενέργειας είναι σημαντική για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή σε πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

Απαγορεύσεις

 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Το κάπνισμα – οι ουσίες.
 • Εκδηλώσεις απρεπούς συμπεριφοράς και συγκρούσεων με άλλους μαθητές στο σχολικό χώρο, σε εορταστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 • Οποιαδήποτε φθορά της σχολικής περιουσίας.

 

Η συνεργασία του σχολείου με τον σύλλογο γονέων, την σχολική Επιτροπή, την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σημαντική. Επιπλέον σε περιπτώσεις έκτατης ανάγκης κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο. Τηρούνται οι βασικοί τρόποι αντίδρασης και το σχέδιο διαφυγής κατά την εκδήλωση φυσικών φαινομένων όπως σεισμών.

Θέματα που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται πάντα σε πνεύμα συνεργασίας.

 

Διαβάστε τον αναλυτικό κανονισμό λειτουργίας ΕΔΩ