Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε πολύ τη μαθήτρια μας Μαρία-Δέσποινα Πεδιαδίτη για το σχεδιασμό του λογότυπου του σχολείου μας.