Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2019

20 Μαρτίου 2019: Αναβίωση του Πειράματος του Ερατοσθένη (updated)

Το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στην αναβίωση του Ιστορικού Πειράματος του Ερατοσθένη. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε την 20η Μαρτίου 2019 (Εαρινή Ισημερία) στις 12:28 μ.μ. με τη συμμετοχή 4 τμημάτων της Γ’...