Εγγραφές

Για τις εγγραφές των μαθητών στην επόμενη τάξη οι γονείς / κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής – δήλωση (ακολουθεί παρακάτω) και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@3gym-irakl.ira.sch.gr  ή να περάσουν από το σχολείο για να την συμπληρώσουν. Η διαδικασία αυτή αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων.

Επίσης, για τους μαθητές της Α τάξης χρειάζεται άμεσα και η προσκόμιση του Α.Δ.Υ.Μ. έως τέλος Σεπτεμβρίου.

Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση Εγγραφής / Ανανέωση Εγγραφής