Νομοθεσία

Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα:

 

  • ΦΕΚ_456Β-13.02.2020– Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

 

  • ΦΕΚ 79942/ΓΔ4 – 31.5.2019– Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • 72367/ΓΔ4 – 24.6.2021 – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

 

 

  • Απόφαση 106646/ΓΔ4/02-09-2022 (ΦΕΚ 4644/Β/02-09-2022) – Απαλλαγή μαθητών από μαθήματα: Φυσική Αγωγή-Μουσική-Θρησκευτικά-Τροποποίηση Απόφασης “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

 

  • ΦΕΚ 4676/11.10.2021 : Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
  • 94236/ΓΔ4/4.8.2021 : Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων.
  • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3782/13.08.2021: Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» ως προς τις αναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο.