Ετικέτα: Απουσίες

Ενημέρωση σχετικά με τις Απουσίες

Σύμφωνα με τη νέα Υ.Α. αρ. 10645/ΓΔ4/23-01-2018, Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος 2017-18 επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση...