Κατηγορία: Εξετάσεις

Ύλη εξετάσεων 3ου Γυμνασίου 2021-22 Β’ τάξη

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (σελ.10-26) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (σελ.28-42) ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (σελ.44-49) και (σελ.52-56) εκτός ύλης: σελ.50-51, Συζυγίες Ρήματος) ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (σελ.58-61), (σελ.63 μόνο η Παθητική Σύνταξη) και (σελ.64-72) εκτός ύλης: σελ. 62,...