Ύλη εξετάσεων 3ου Γυμνασίου 2021-22 Γ’ τάξη

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) Γ ΤΑΞΗΣ

σελ.10-28, 30-44, 46-62, 67-71, 81-83, 88-99, 102-104.

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  Γ ΤΑΞΗΣ

  1.       «ΤΟΥ   ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ   ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ»,    ΣΕΛ. 12 – 14.
  2.       «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΟΥ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ (Γ. 891-936 Διάλογος Ηράκλη και Πεζόστρατου), ΣΕΛ.19-21 ΚΑΙ 24
  3.       «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ    ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ»    ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΣΟΛΩΜΟΥ, ΣΕΛ.61-62
  4.       «ΟΣΟ    ΜΠΟΡΕΙΣ»  ΤΟΥ  Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ,  ΣΕΛ. 121 – 122
  5.       «ΠΡΩΤΕΣ   ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ» ΤΗΣ  ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ  ΔΕΛΤΑ,  ΣΕΛ. 135-137
  6.       «ΒΙΟΣ  ΚΑΙ   ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ,    ΣΕΛ. 164-168
  7.       «KURO   SIWO» ΤΟΥ  ΝΙΚΟΥ    ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΣΕΛ.  193-194

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : σελ. 8-10

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : σελ. 14-16, 17-20 (όχι Γ2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: σελ. 30-32

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : σελ. 44-46, 48-51 (όχι 2 και 3)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : σελ. 64-65

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ) Γ ΤΑΞΗΣ

«Ευριπίδη Ελένη». Σελ. 9 – 22, 39 – 56, 70 – 79

 

ΝΕΟΤΕΡΗ   ΚΑΙ   ΣΥΓΧΡΟΝΗ    ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ

ΣΕΛ. 11-13

ΣΕΛ.16

ΣΕΛ.24-25

ΣΕΛ.28 -29

ΣΕΛ.30-32

ΣΕΛ.33-34

ΣΕΛ.36 – 37

ΣΕΛ.45

ΣΕΛ.55 -56

ΣΕΛ. 58

ΣΕΛ. 59

ΣΕΛ. 61- 63

ΣΕΛ. 64 – 65

ΣΕΛ. 67 – 68

ΣΕΛ. 82 – 83

ΣΕΛ.84

ΣΕΛ.85 -86

ΣΕΛ.87 – 88

 

MAΘΗMATIKA Γ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1 ο : ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.2       Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3       Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4       Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5       Αξιοσημείωτες ταυτότητες  [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων

– Άθροισμα κύβων»]

1.6       Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ)

Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής

x 2 +(α+β)x+αβ »].

1.8       Ε.Κ.Π. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9       Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10     Πράξεις ρητών παραστάσεων

Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων

Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

 

Κεφ. 2 ο : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1    Η εξίσωση αx + β = 0

2.2    Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου

Κεφ. 3 ο : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.3       Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1 ο : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1       Ισότητα τριγώνων

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής (σελ.21-27)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος- Ο ρόλος της ενέργειας (σελ.43-48)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα (σελ.96-98)

5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας (σελ.99-102)

5.3 Αλληλόμορφα (σελ.103-104)

5.4 Κυτταρική διαίρεση (σελ.104-107)

5.5 Κληρονομικότητα (σελ.107-110)

 

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ

Απ’ το βιβλίο: «Φυσική Γ’ Γυμνασίου»

Κεφ1 Σελ 11-25

Κεφ2 Σελ 35-42 

Σελ 43-47 σελ 43: από: «Ηλεκτρικά δίπολα» έως σελ 47: οι 3 πρώτες γραμμές

Σελ 54-56

Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχες: ερωτήσεις και ασκήσεις

Εκτός: 1) § «Ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή» σελ. 21

2) § «Περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου» σελ 25

3) § «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλ/κό κύκλωμα» σελ 42

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ “THINK TEEN 2ND GRADE OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT’S BOOK” (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ) ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4: UNIT 4 “LET’S CHANGE OUR SCHOOLS”, TO ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (MODAL VERBS) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ “THINK TEEN 2ND GRADE OF JUNIOR HIGH SCHOOL WORKBOOK” (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ) ΕΞΕΤΑΖONTAI OI ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4: UNIT “LET’S CHANGE OUR SCHOOLS”, TO ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (MODAL VERBS) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...