Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2022

Εργαστήρια δεξιοτήτων

Εργασία από τους μαθητές του τμήματος Β2 Αναπλιώτη Μαριεύα, Κούρτι Στέλλα, Κωνσταντάκη Σοφία, Λουράκης Κωνσταντίνος, Λυκογιαννάκης Γιώργος, Μπουμπάκης Κωνσταντίνος