Γαλλικά Α’ Τάξης: Ας παίξουμε με τα ρήματα!

Θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους διάφορες ασκήσεις για να εξασκηθείτε στην κλίση των ρημάτων α’ συζυγίας (δηλαδή των ρημάτων που στο απαρέμφατο τελειώνουν σε -er), στον Ενεστώτα (Pr?sent). Μπορείτε αφού κάνετε κάθε άσκηση να κάνετε κλικ στο κουτάκι “V?rifiez” (δηλαδή “Επαληθεύστε”) για να βλέπετε τη διόρθωση της άσκησης και “Avancez” (δηλαδή “Προχωρήστε”) για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα της άσκησης.

  • EXERCICE 1
  • EXERCICE 2
  • EXERCICE 3
  • EXERCICE 4 (Συμπληρώστε τα κενά με “ne” ή “n'” και “pas” για ν’ απαντήσετε αρνητικά στις ερωτήσεις)
  • EXERCICE 5 (Ξαναγράψτε τις προτάσεις με τρόπο ώστε να έχουν το αντίθετο νόημα, δηλαδή αρνητικές)

Δείτε το παρακάτω βίντεο και να ελέγξετε τις δυνάμεις σας στην άρνηση με ne/n’ … pas. Ακούστε την κάθε πρόταση και επιχειρήστε να την κάνετε αρνητική. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θ’ ακούσετε και θα δείτε τη σωστή πρόταση.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…