Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια

Αγαπητοί γονείς,

στα πλαίσια της προετοιμασίας εγγραφής των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης στα Δημόσια Λύκεια, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από την διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

ΕΔΩ θα βρείτε την ενημέρωση από το υπουργείο.

Τονίζεται ότι τα δύο (2) υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 15-05-2023, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov. gr.

Για την συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά, δίνεται ο σύνδεσμος

Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

ΕΔΩ θα βρείτε το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Α

ΕΔΩ θα βρείτε το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Β

2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…