Διαδικασία δανεισμού των Tablet από το σχολείο για τις ανάγκες της Τηλεκπαίδευσης

Το σχολείο μας παρέλαβε 10 Tablet τα οποία μπορούν να δανειστούν σε μαθητές για τις ανάγκες της Τηλεκπαίδευσης.  Ο δανεισμός θα γίνει σε μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέτουν H/Y ή tablet για να συμμετέχουν ισότιμα στην εξ? αποστάσεως διδασκαλία. Απαιτείται αίτηση του κηδεμόνα και απόφαση του Συλλόγου Καθηγητών του Σχολείου μετά από πρόταση του Διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη «κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

Σημειώνουμε επίσης ότι μετά τη λήξη της εξ? αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτους ο κάθε μαθητής που θα το παραλάβει, οφείλει να το επιστρέψει.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται, παρακαλούμε όπως υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο ή να αποστείλουν email με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στο λογαριασμό του σχολείου mail@3gymirakl.ira.sch.gr έως την Παρασκευή 06-11-2020 και ώρα 12.30 για να προχωρήσουμε στη διαδικασία δανεισμού (θα παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα.

Για τη διαδικασία υλοποίησης της τηλεκπαίδευσης θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην ιστοσελίδα του σχολείου μας: https://3girakleiou.gr/

 

Την αίτηση δανεισμού tablet θα την βρείτε ΕΔΩ ?   Αίτηση δανεισμού tablet

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…