Γαλλικά (Classe C): Le corps humain-les mouvements-les travaux domestiques (lexique)

Οι συμμαθητές σας των τμημάτων Γ4-Γ5 δημιούργησαν ασκήσεις χρησιμοποιώντας δωρεάν εφαρμογές στο διαδίκτυο, όπως το quizlet και το learningapps, με σκοπό την εκμάθηση του λεξιλογίου του μαθήματος με τρόπο διαδραστικό και διασκεδαστικό!

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις δραστηριότητες και  να μάθετε το λεξιλόγιό σας με …τρόπο εναλλακτικό!

https://quizlet.com/_4rsyho

https://quizlet.com/_66fck8

https://learningapps.org/watch?v=p38hrjwga19

https://learningapps.org/watch?v=pawjzh8r519

https://learningapps.org/watch?v=pcq1knxcc19

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…