Γαλλικά Α’ Τάξης

etre et avoir
Πατήστε εδώ για να δείτε και να ακούσετε τα ρήματα “?tre” και “avoir“.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…