Γαλλικά Α’ Τάξης: Les nombres (οι αριθμοί), les jours (οι ημέρες) et les mois (και οι μήνες)

nombres

Les nombres (Οι αριθμοί) 1-100

Les jours (Οι ημέρες)

Les mois (Οι μήνες)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...